våra värderingar


Photoadventures har ett starkt samhällsengagemang, vilket gör att vi är med och bidrar till de mest utsatta i vår värld. Vi brinner särskilt för unga människor som idag har svårt att få den utbildning som krävs för högre studier.

Vi har under längre perioder vistats i Sydafrika och Tanzania. Genom vårt arbete stöttar vi en mindre missions-station cirka 10 mil utanför Aruscha i Tanzania, en organisation som arbetar med att hjälpa flickor och unga vuxna att få möjlighet att gå i skolan och utbilda sig för högre studier.

Genom vår researrangör Hummingbird, klimatkompenserar vi alla resor till 100%.
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljön.


Photoadventures är måna om att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, antikorruption i vår strategi och verksamhet. Photoadventures arbetar innovativt och utvecklar utbud och resor på ett sådant sätt att vi alltid värnar om miljö, lokala seder och bruk samt ser till att vi aldrig betalar ersättningar till anställda eller medarrangörer som inte går att dokumentera. Vi är med och säkerställer att lagar efterlevs i områden där vi vet att det finns svaga styrsystem. Vi arbetar enbart med partners där vi kan dokumentera att mänskliga rättigheter följs samt efterlevs. Vi arbetar alltid under devisen "Rätt från Mig och Människan i fokus".