värderingar & ansvarAJP AB är måna om att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, antikorruption i vår strategi och verksamhet. AJP AB arbetar innovativt och utvecklar utbud och resor på ett sådant sätt att vi alltid värnar om miljön, lokala seder och bruk samt ser till att vi aldrig betalar ersättningar till anställda eller medarrangörer som inte går att dokumentera.

Vid vandring i landskapsmiljö håller vi oss till de vandringsleder som är uppmärkta eller utmärkta på kartor. Allt skräp vi producerar tar vi med oss tillbaka och ser till att sopsortera vid ankomsten till vårt boende. Vi är med och säkerställer att lagar efterlevs i områden där vi vet att det finns svaga styrsystem.

Vi arbetar enbart med partners där vi kan dokumentera att mänskliga rättigheter följs samt efterlevs.

Vi arbetar alltid under devisen "Rätt från Mig" och "Människan i fokus".